MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

I edycja konkursu

Roztocze -35 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego

 

Susiec, 3 czerwca 2009r.

 

 Podsumowanie konkursu

 

Lubelszczyzna - moja Mała Ojczyzna

 

W nawiązaniu do bogatej tradycji szkoły Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Suścu oraz doradca metodyczny Urszula Bartoszek ogłosiła cykl corocznych konkursów związanych z naszym regionem.

 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

W bieżącym roku przypada 35 lecie powstania Roztoczańskiego Parku Narodowego. I edycja konkursu przebiegała więc pod hasłem „Roztocze – 35 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego”.

 

W ramach konkursu uczniowie wykonali rocznicową gazetkę szkolną promującą Roztocze
i wieloletnią działalność RPN. Uczniowie wykazali się wiadomościami i umiejętnościami ponadprzedmiotowymi.

 

Do konkursu ogłoszonego na stronach www LSCDN w Zamościu i RPN w Zwierzyńcu przystąpiło 29 zespołów redakcyjnych z różnych typów szkół z Zamojszczyzny. W konkursie wzięła udział młodzież z Ukrainy.

 

Ocenę prac konkursowych przeprowadzono 28 maja 2009 r. przez komisją
w składzie: Aneta Ukalska – pracownik Działu Edukacji RPN, Wojciech Stepaniuk – dziennikarz Tygodnika Tomaszowskiego , regionaliści z Biłgoraja - Michał Kotuła, Przemysław Kłosek.

 

Pomysł na Konkurs o Lubelszczyźnie spotkał się z dużą akceptacją władz samorządowych, oświatowych, doradców metodycznych powiatu tomaszowskiego oraz licznego grona regionalistów. Wyszedł również naprzeciw treściom nowej podstawy programowej.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas: poseł na sejm - Wojciech Żukowski, starosta powiatu Tomaszów Lub. - Jan Kowalczyk, Wójt gminy Susiec - Franciszek Kawa, Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie - Leszek Dmitroca, Pracownicy Działu Edukacji RPN Aneta Ukalska i Łukasz Sędłak , Kierownik Zamiejscowego Oddziału w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie - Jan Lelonek, Kierownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu Bogdan Leszczuk , konsultant Alina Wojtyna, doradcy metodyczni powiatu tomaszowskiego; Maria Winiarska, Elzbieta Byra, Jolanta Wojciechowska, Maria Gnap, Barbara Jaszak, Alina Twardecka, Jacek Pawłucki, Krzysztof Mamrocha.

 

Na spotkanie przybyli goście z Ukrainy - dyrekcja i nauczyciele z gimnazjum w Rawie Ruskiej. Ze szkoła tą Gimnazjum Publiczne w Suścu współpracuje od 6 lat. W maju bieżącego roku uczniowie z Rawy Ruskiej gościli kolejny raz w naszej szkole i w Polsce.

Licznie przybyła młodzież ( 86 uczniów) ze szkół w regionie wraz ze swoimi nauczycielami.

 

Podsumowanie konkursu odbyło się 3 czerwca 2009 roku w ZSP w Suścu.

 

Program obejmował następujące działania:

 

Ø Program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ZSP w Suścu (zuchy, chór, harcerze, uczniowie kl. III c) prezentujący działania ekologiczno-regionalne szkoły od roku 2000. W części drugiej zaprezentowano  postacie i wydarzenia z regionu opisane autorskim tekstem wierszowanym.

 

Ø Występ zespołu „Roztocze” z TDK w Tomaszowie Lub.

 

Ø Prelekcja pracownika Roztoczańskiego Parku Narodowego;

 

Ø „Roztocze za miedzą” – prelekcja pani Ireny Nogal z Ukrainy;

 

Ø Odczytanie protokołu przez członków komisji i wręczenie nagród;

 

Ø Spotkanie z przedstawicielem koła łowieckiego Waldemarem Malickim „Rola kół myśliwskich w utrzymywaniu równowagi ekosystemów leśnych” i innymi leśnikami do wielu lat współpracującymi ze szkołą;

 

Ø Spotkanie ze strażnikami Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody, wykład „25 lat wolontariatu w ochronie RPN”;  pokaz sztuki ułańskiej wykorzystywanej do rekonstrukcji wydarzeń historycznych w regionie; 

 

Ø Zajęcia rekreacyjne, posiłek dla wszystkich uczniów, opiekunów i gości.

 

Ø Ewaluacja konkursu i podsumowania

 

Wyniki konkursu:

 

Szkoły Podstawowe:

 

1. Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej, op. Grażyna Szałaj

 

2. – SP w Bełżcu, op. Ewa Marynicz-Głaz

 

– SP w Ulhówku, op. Celina Trześniowska

 

3. SP w Paarach, op. Aleksandra Krech

 

Gimnazja:

 

1. Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lub., op. Waldemar Jurczyszyn

 

2. Gimnazjum Publiczne w Suścu, op. Urszula Bartoszek

 

3. Gimnazjum Publiczne w Bełżcu, op. Agnieszka Kusiak

  

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

 

1. ZS nr 2 w Tomaszowie Lub., op. Jolanta Kida

 

2. – ZS nr 1 w Tomaszowie Lub., op. Marzena Palak

 

 – ZS nr 2 w Tomaszowie Lub., op. Jolanta Kida

 

3. ZS nr 1 w Tomaszowie Lub., op. Marzena Palak

 

 

Komisja przyznała również trzy wyróżnienia:

 

- Gimnazjum z Rawy Ruskiej na Ukrainie za pracę w języku ukraińskim, op. Irena Nogal,

 

- Gimnazjum Publicznego w Suścu za pracę w języku angielskim, op. Tetyana Bakay,

 

- ZSS w Tereszpolu-Kukiełkach, op. Bożena Kurzyńska – wyróżnienie za ciekawe opracowanie tekstu.

 

Sponsorzy:  

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie i Nadleśnictwo Jozefów

 

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

 

Wójt Gminy Susiec

 

Rada Rodziców

 

Roztoczański Park Narodowy

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Roztoczanka”

 

Wszystkim sponsorom, uczestnikom konkursu, nauczycielom, gościom, organizatorzy podsumowania konkursu składają serdeczne podziękowania za wspólne
spotkanie i działania na rzecz rozwoju edukacji w regionie.

 

 

Opracowała:

Doradca metodyczny – Urszula Bartoszek 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )